دکتر فرید بحرپیما
دکترای تخصصی فیزیوتراپی
- عضو هیئت علمی و دانشیار گروه فیزیوتراپی از سال 1372
- راه اندازی اولین آزمایشگاه تجزیه و تحلیل راه رفتن کشور در دانشگاه تربیت مدرس سال 1377
- عضو پروژه دست سایبرنتيکی تهران ( نسل اول ) دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( همکار اصلی طرح سال 1369 تا 1371)
- عضو مرکز تحقيقات جانبازان، همکار اصلی پروژه طراحی و ساخت و تجزیه و تحليل سيگنال الکترو مایوگرام سطحی برای کاربرد در دست مصنوعی و همکار فيزیوتراپيست واحد ارتوپدی فنی مرکز 1371 تا 1373
- عضو پروژه دست سایبرنتيکی تهران ( نسل سوم )
- تدریس درس اصول توانبخشی و دستگاهها برای دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی
- همکاری در طرحهای بيومکانيک و تربيت بدنی به عنوان تحليلگر سيگنالهای الکتروميوگرافی کينزیولوژیک
- برگزاری دو دوره کارگاه الکترو میوگرافی کینزیولوژیک در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
- تدریس دروس آناتومی سطحی و تکنیکهای لمس، کانالهای انرژی و نقاط طب سوزنی برای دوره کارشناسی ماساژ دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس
- مدرس آناتومی سطحی و تکنیکهای لمس برای کاربران ماساژ در سازمان فنی حرفه ای کشور
 
 

آخرین مقالات


مهر ۲۸, ۱۳۹۷
صافی کف پا

صافی کف پا

صافی کف پا یکی از ناهنجاری های شاع کف است که در بسیاری از افراد […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۷
پوسچر صحیح

پوسچر صحیح

وضعیت بدنی یا قامت یا پوسچر به وضعیت قرار گرفتن بدن گفته می شود. برای […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۷
دنده گردنی

دنده گردنی

دنده گردنی یکی از دلایل شایع درد، خواب رفتگی و گزگز و مورمور شدن دست […]
مهر ۷, ۱۳۹۷
التهاب تاندون آشیل

التهاب تاندون آشیل

التهاب تاندون آشیل یا رباط پشت پاشنه می تواند سبب سایش و تخریب این تاندون […]

فرم تماس و طرح سوال