بیماری ها

مهر ۲۸, ۱۳۹۷
صافی کف پا

صافی کف پا

صافی کف پا یکی از ناهنجاری های شاع کف است که در بسیاری از افراد […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۷
دنده گردنی

دنده گردنی

دنده گردنی یکی از دلایل شایع درد، خواب رفتگی و گزگز و مورمور شدن دست […]
مهر ۷, ۱۳۹۷
التهاب تاندون آشیل

التهاب تاندون آشیل

التهاب تاندون آشیل یا رباط پشت پاشنه می تواند سبب سایش و تخریب این تاندون […]
شهریور ۳۰, ۱۳۹۷
پوکی استخوان

پوکی استخوان

پوکی استخوان یا استئوپوروز بیماری است که بدون علامت و موذیانه پیشرفت می کند و […]