بیوگرافی

دکتر فرید بحرپیما

دکترای تخصصی فیزیوتراپی
 • عضو هیئت علمی و دانشیار گروه فیزیوتراپی از سال ۱۳۷۲
 • راه اندازی اولین آزمایشگاه تجزیه و تحلیل راه رفتن کشور در دانشگاه تربیت مدرس سال ۱۳۷۷
 • عضو پروژه دست سایبرنتيکی تهران ( نسل اول ) دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( همکار اصلی طرح سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱)
 • عضو مرکز تحقيقات جانبازان، همکار اصلی پروژه طراحی و ساخت و تجزیه و تحليل سيگنال الکترو مایوگرام سطحی برای کاربرد در دست مصنوعی و همکار فيزیوتراپيست واحد ارتوپدی فنی مرکز ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳
 • عضو پروژه دست سایبرنتيکی تهران ( نسل سوم )
 • تدریس درس اصول توانبخشی و دستگاهها برای دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی
 • همکاری در طرحهای بيومکانيک و تربيت بدنی به عنوان تحليلگر سيگنالهای الکتروميوگرافی کينزیولوژیک
 • برگزاری دو دوره کارگاه الکترو میوگرافی کینزیولوژیک در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • تدریس دروس آناتومی سطحی و تکنیکهای لمس، کانالهای انرژی و نقاط طب سوزنی برای دوره کارشناسی ماساژ دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس
 • مدرس آناتومی سطحی و تکنیکهای لمس برای کاربران ماساژ در سازمان فنی حرفه ای کشور

 

تجربيات بالينی

 • فيزیوتراپيست واحد ارتوپدی فنی پژوهشکده توانبخشی جانبازان آماده سازی استامپ و اندام، آموزش گيت پروتزی، تنظيم پروتز با مشخصات فردی معلولان در صورت نياز و هر اقدام مورد نياز دیگر( به همراه تجربه پروتز و ارتز)
 • فيزیوتراپيست ورزشی، درمانگر ورزشی در باشگاه ورزشی جوان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۰
 • مربی بدنسازی، مشاور لاغری و ورزشی در باشگاه ورزشی جوان از سال ۱۳۷۲ تا۱۳۹۰
 • مشاور لاغری و زیبایی در سالن لاغری و زیبایی نيلوفر از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
 • فيزیوتراپی بالينی در درمان درد، اختلالات ستون فقرات و اعصاب به طور مستمر از سال ۱۳۷۵
 • مسئول واحد توانبخشی دیابت کلنيک دیابت و بيماریهای متابوليک شماره دو ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ) از۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳
 • مسئول فیزیوتراپی کلینیک نسخه ( مرکز درمان بیماری های پا ، دکتر فوت ) از سال ۹۳ تا ۹۵

 

تحقیقات

ارايه و چاپ دهها مقاله در زمینه های مختلف فیزیوتراپی

تخصص تحقیقاتی در زمینه های زیر:

فیزیوتراپی بیماران دیابتی،

سردرد،

دردهای ستون فقرات،

درمانهای دستی ستون فقرات،

اوریکولوتراپی،

 

مدارج و مدارک

 • درمانهای دستی ستون فقرات از لندن، انگلستان
 • سوزن درمانی و طب سوزنی گوش از لیون، فرانسه
 • درمان با سوزن خشک از موسسه دیوید سیمون، سویس
 • تکنیکهای درمانی مولیگان از موسسه مولیگان استرالیا
 • نواربندی و کینزیوتیپینگ از انجمن بین المللی کینزیوتیپینگ آمریکا
 • مستری در Spiritual Human Yoga و گرفتن ریکی در درمان و آرمش بخشی به بيماران